மின் கட்டணத்தை கணக்கிட்டு குறைக்கும் கருவியை உருவாக்கிய சென்னை இளைஞர்!

Your Story - 8th October 2018

பட்டப்படிப்பு முடித்த பெரும்பாலான இளைஞர்கள் படிப்புக்கான வேலைகளை செய்வதைவிட சுயதொழிலில் இறங்கி விடுங்கின்றனர். ஆனால் இந்த இளைஞர் தனது கல்லூரியின் போது கண்டுபிடித்த ஓர் கண்டுபிடிப்பை வைத்தே சுயதொழில் துவங்கி வளர்ந்துள்ளார். மினியன் லாப்ஸ் நிறுவனத்தின் நிறுவனர் கோகுல் ஸ்ரீநிவாஸ், 2015ல் தன் கல்லூரி இறுதி ஆண்டு ப்ராஜெக்டிற்காக மினியன் என்னும் ஆற்றல் கண்காணிப்புக் கருவியை உருவாக்கியுள்ளார். இந்த கருவி ஆற்றல் நுகர்வு வடிவங்களை ஆய்வு செய்ய உதவுகிறது அதாவது இந்த கண்காணிப்பு சாதனத்தை நிறுவுவதன் மூலம் வீட்டில் அல்லது மற்ற இடங்களில் பயன்படுத்தப்படும் மின்சார சாதனங்களின் செலவினங்களை தனித்தனியாக கணக்கிட முடியும். இதன் மூலம் மின்சார செலவினை குறைக்கலாம்.

இக்கருவியை இணையத்துடன் இணைத்துக் கொள்ளலாம், இதன் மூலம் வாட்ஸ்அப் அல்லது மின்னஞ்சலில் ஆற்றல் நுகர்வு முறைகள் மற்றும் சாதனங்களின் பயன்பாட்டை தெரிந்துக்கொள்ளலாம். “பொறியியல் படிப்பு இறுதி ஆண்டில் 400க்கும் மேலான நிறுவனங்களுக்கு வேலைக்கு விண்ணப்பம் செய்து நிராகரிக்கப்பட்டுள்ளேன், அதன் பின் அமேசான் நடத்திய ஹேக்கத்தான் போட்டியில் பங்குபெற்று வெற்றிபெற்றேன். நிறுவனங்கள் மதிப்பெண்களை பார்க்கிறார்களே தவிரே திறமையை அல்ல...” என பேசத் துவங்குகிறார் கோகுல். போட்டியில் வெற்றிபெற்றதால் இறுதி ஆண்டிலே அமேசானில் பணிப்புரியத் துவங்கிய கோகுல், கல்லூரி படிப்பை முடிக்க பிராஜக்ட் ஒன்றை உருவாக்க தேவை இருந்தது.

For more information on this press article, visit https://yourstory.com/tamil/bcc6af29d3-chennai-youth-who-crea

About MinionLabs

MinionLabs is the World Leader in Energy Efficiency for Cities, Businesses, and Consumers for the Internet of Things. Our Artificial Intelligence-based products, systems, and services enable our users to be energy efficient, reduce carbon footprint, prevent climate change and make people’s lives safer and comfortable, and businesses more productive and cities more livable in a sustainable way. Visit us at www.minionlabs.tech