“ஒரு வேலையையாவது உருவாக்குங்கள்!

Nanayam Vikantan 2018

சுந்தரம் பாசனர்ஸ்" சுரேஷ் கிருஷ்ணா வேண்டுகோள் ஐடியாக்களுக்கு விருது பொதுவாக, ஒவ்வொரு ஆண்டும் நடக்கும் இன் மே 1 விஷன் விருது நிகழ்ச்சியில் புதுமையான தொழில் கண்டுபிடிப்புகள் கண்டுபிடிப்பவர்களுக்கு மட்டும் விருது அளிக்கப்படும். இந்த ஆண்டு சற்று வித்தியாசமாக மிகச் சிறந்த புதுமையான தொழில் ஐடியாக்கள் {Great innovative ideas வைத்திருப்பவர்களை கண்டறிந்து, அவர்களில் மூன்று பேருக்கு விருது வழங்கி கவுரவிக்கும்” என்றார் கவின்கேர் நிறுவனத்தின் தலைவர் மற்றும் மேலாண்மை இயக்குநர் சி.கே.ரங்கநாதன்.
மூன் று ஐ டி யாக் க ளில் அ னை வரி ன் கவனத்தையும் ஈர்த்தது மோகன்ராஜ் என்பவர் கண்டுபிடித்த இ-சுவார்ட் (E Sword. தனிமையில் இருக்கும் பெண்களுக்கு ஆண்கள் மூலமாகவோ அல்லது வேறுவிதமாகவோ ஆபத்து, அவர்கள் கையிலுள்ள ஒரு கருவியை அழுத்து வதன் மூலம் பக்கத்தில் உள்ள காவல் நிலையத்துக்குத் தகவல் சென்று, உடனே பாதுகாப்பு கிடைக்கும் பெண்கள் மீதான குற்றம் பெருகிவரும் நிலையில் இந்த ஐடியா நிச்சயம் பாராட்டத்தகுந்தது, மத்தியதர வீடுகளில் வாஷிங்மெஷின்கள் என்பது கட்டாயம். ஆனால், ஏழை மக்களால் அதிகம் செலவழித்து வாங்க முடிவதில்லை தவிர அதற்கான மின் செலவு அதிகம் தான். இந்த நிலையில், மின்சக்தியின் தேவையில்லாமல் கை கல் ஈல் இயக் காட்டும் சலவை இயந்திரத்தைக் கண்டு பிடித்த டாக்டர் எஸ்.ரமணியின் ஐடியாவையும் பலரும் பாராட்டினர்.
தொழிற்சாலையிலிருந்து வெளியேறும் கழிவு நீரிலிருந்து நச்சுத்தன்மையுள்ள குரோமியத்தை.

About MinionLabs

MinionLabs is the World Leader in Energy Efficiency for Cities, Businesses, and Consumers for the Internet of Things. Our Artificial Intelligence-based products, systems, and services enable our users to be energy efficient, reduce carbon footprint, prevent climate change and make people’s lives safer and comfortable, and businesses more productive and cities more livable in a sustainable way. Visit us at www.minionlabs.tech